Politica de confidențialitate în recrutare

Politica de confidențialitate privind activitatea de recrutare a personalului

Hranipex a.s., sucursalele și filialele sale ("Hranipex", "noi" sau "nouă"), înțelegem importanța protejării datelor personale ale candidaților la posturile disponibile din cadrul companiei noastre. Hranipex a.s., precum și sucursalele și filialele sale pot prelucra date cu caracter personal în calitatea lor de procesatori de date. Ne angajăm să respectăm confidențialitatea și să protejăm datele personale ale candidaților noștri, ceea ce reprezintă orice informație care îi poate identifica pe aceștia ca persoane individuale. Această politică de confidențialitate privind recrutarea ("Politica de confidențialitate") descrie modul în care gestionăm și protejăm datele personale în timpul procesului de recrutare Hranipex.

Această politică de confidențialitate se aplică numai datelor cu caracter personal ale solicitanților de locuri de muncă și potențialilor candidați pentru angajare. Nu se aplică angajaților, contractorilor, clienților noștri sau altor date personale pe care Hranipex le colectează în alte scopuri.

După cum se utilizează în această politică de confidențialitate, "date personale" înseamnă informații care identifică solicitanții de locuri de muncă și potențialii candidați pentru angajare, fie transmise ca parte a aplicației online, fie prin intermediul unor canale alternative (de exemplu, prin intermediul unor firme de recrutare profesionale).

Vom prelucra datele personale în conformitate cu această politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare contravine cerințelor legii aplicabile, caz în care prevalează legea aplicabilă.

Prin trimiterea de date cu caracter personal, solicitanții de locuri de muncă recunosc că:

 • Aceștia au citit și au înțeles politica de confidențialitate și sunt de acord cu utilizarea datelor lor personale așa cum este prezentat aici.
 • Datele personale pot fi transferate și prelucrate în întreaga lume, inclusiv în țările despre care nu se poate considera că oferă același nivel de protecție a datelor ca și țara de origine a solicitantului, în scopurile și în modul specificat în această politică de confidențialitate.
 • Aplicanții nu sunt obligați să ne furnizeze informațiile solicitate, dar nerealizarea acestora ar putea duce la imposibilitatea de a-și continua candidatura pentru postul pentru care au depus cereri.
 • Toate descrierile lor sunt adevărate și corecte în limitele celor mai bune cunoștințe și convingeri și nu au omis în mod conștient informații legate de natură adversă. Furnizarea oricărei informații inexacte poate face un canditat neeligibil pentru angajare.
 • Această politică de confidențialitate nu face parte dintr-un contract de muncă oferit candidaților angajați de Hranipex.

Datele personale pe care le colectăm

Tipurile de date cu caracter personal pe care le solicităm aplicanților și modalitățile în care le procesăm sunt determinate de cerințele țării în care se află poziția și nu de țara în care aceștia locuiesc. În cazul în care se adresează mai multor locații sau dacă poziția este disponibilă în mai multe țări, tipurile de date cu caracter personal solicitate de la aplicanți și modalitățile în care le procesăm sunt determinate de cerințele din toate țările în care se află poziția.

De obicei, colectăm date personale direct de la solicitanții de locuri de muncă atunci când aplică pentru o poziție, cum ar fi numele, informațiile de contact, experiența în muncă și istoricul educației, realizările și rezultatele testelor. De asemenea, putem colecta date cu caracter personal de la terți, cum ar fi firme de recrutare profesionale, referințe, angajatori anteriori, angajați Hranipex cu care au interacționat în timpul interviului și furnizori de servicii de verificare a calificărilor, în măsura permisă de legea aplicabilă.

Datele personale cu caracter sensibil reprezintă o submulțime a datelor personale și includ etnia, sănătatea, apartenența la sindicate, credințele filosofice, orientarea sexuală, precum și alte categorii prevăzute de lege. Nu căutăm să obținem și nu vom colecta astfel de date despre un candidat, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de legile aplicabile (de exemplu, monitorizarea egalității în SUA).

Utilizarea datelor personale

Colectăm și folosim datele personale pentru motive legitime de gestionare a resurselor umane și a afacerilor, inclusiv:

 • identificarea și evaluarea candidaților pentru ocuparea potențială a postului, precum și pentru posturile viitoare care pot deveni disponibile;
 • înregistrări în legatură cu recrutarea și angajarea;
 • asigurarea respectării cerințelor legale, inclusiv cerințele și practicile privind diversitatea și includerea;
 • efectuarea de verificări ale istoricului penal, conform legislației aplicabile;
 • protejarea drepturilor legale în măsura autorizată sau permisă de lege;
 • situații de urgență în care sănătatea sau siguranța uneia sau mai multor persoane poate fi pusă în pericol.

De asemenea, putem analiza datele personale ale solicitanților de locuri de muncă sau date agregate/ pseudonime pentru a îmbunătăți procesul de recrutare și angajare și pentru a spori capacitatea noastră de a atrage candidați de succes.

Procesăm datele personale în scopurile descrise mai sus: când avem consimțământul solicitantului; atunci când este necesar să se încheie un contract de muncă cu un candidat; când este necesar pentru a ne conforma unei obligații legale; sau când este necesar în scopul intereselor noastre legitime ca angajator care operează la nivel global.

Destinatarii datelor și transferurile internaționale de date

Datele personale ale solicitanților de locuri de muncă pot fi accesate de recrutorii și intervievatorii care lucrează în țara în care se află sediul pentru care se aplică, precum și de recrutorii și intervievatorii care lucrează în diferite țări din cadrul organizației globale Hranipex. Persoanele care îndeplinesc funcții administrative și personalul IT din cadrul Hranipex pot de asemenea să aibă acces limitat la datele personale pentru a-și îndeplini sarcinile. În unele țări, pot exista mai puține drepturi în conformitate cu legislația locală decât în țara de rezidență a solicitantului de locuri de muncă, dar am instituit mecanisme legale menite să asigure o protecție adecvată a datelor cu caracter personal prelucrate de filialele din cadrul organizației globale Hranipex, inclusiv transferul de date cu caracter personal în alte țări decât cele în care poate locui solicitantul de locuri de muncă. Menținem procesele menite să asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către furnizorii de servicii terțe este în conformitate cu această politică de confidențialitate și protejează confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter personal. Atunci când acest lucru este impus de lege, am instituit mecanisme legale menite să asigure o protecție adecvată a datelor cu caracter personal într-o țară terță.

În plus, putem divulga sau transfera datele personale ale solicitantului de locuri de muncă în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în comun, cesionare, alt transfer sau dispunere a oricărei părți a afacerii noastre.

Păstrarea datelor

Dacă un solicitant de locuri de muncă acceptă oferta noastră de angajare, toate datele personale relevante colectate în timpul perioadei de pre-angajare vor deveni parte din evidența personalului și vor fi păstrate în conformitate cu cerințele specifice țării. Dacă nu angajăm un solicitant de locuri de muncă, cu toate acestea, putem continua să păstrăm și să folosim datele sale personale pentru o perioadă de timp (care poate varia în funcție de țară) în scopuri de administrare a sistemului, luându-l în considerare pentru viitoarele posturi disponibile și pentru a efectua cercetări. Ulterior, vom păstra o cantitate minimă de date personale pentru a înregistra activitatea noastră de recrutare.

Securitatea

Am implementat standarde general acceptate de securitate tehnică și operațională pentru a proteja datele personale de pierderi, abuzuri, modificări sau distrugeri. Numai personalul autorizat al Hranipex și al terților furnizori de servicii are acces la datele cu caracter personal, iar acești angajați și furnizorii de servicii terțe trebuie să trateze informațiile ca fiind confidențiale. În ciuda acestor precauții, nu putem garanta că persoanele neautorizate nu vor obține accesul la datele cu caracter personal.

Drepturile candidaților

Luăm măsuri rezonabile care sunt menite să păstreze datele personale corecte, complete și actualizate în scopurile pentru care sunt colectate și utilizate. De asemenea, am implementat măsuri care sunt destinate să asigure că prelucrarea datelor personale este în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legea aplicabilă.

Orice solicitant de locuri de muncă poate avea dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal pe care le-am colectat despre el în scopul revizuirii, modificării sau solicitării ștergerii datelor. El / ea poate avea dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le-am colectat pentru a putea corecta orice inexactitate. Un candidat poate, de asemenea, să ceară încetarea procesării datelor personale, deși poate fi necesar să păstrăm anumite date cu caracter personal conform legii aplicabile. 

Dacă un aplicant dorește să facă o solicitare de accesare, revizuire sau corectare a datelor personale pe care le-am colectat despre el sau pentru a discuta modul în care procesăm datele personale, este rugat să contacteze departamentul resurse umane (detalii de contact pot fi găsite pe hranipex. com).

Pentru a ajuta la protejarea vieții private și a securității solicitantului, vom lua măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia înainte de a acorda acces la orice date cu caracter personal. Vom face încercări rezonabile de a investiga prompt sau de a răspunde în alt mod la toate solicitările, după cum cere legea aplicabilă. În funcție de circumstanțe și de solicitare, este posibil să nu avem permisiunea de a furniza accesul la datele cu caracter personal sau de a ne conforma în totalitate cu o cerere; de exemplu, în cazul în care setul de date conține informații care ar putea dezvălui identitatea altcuiva. Ne rezervăm dreptul de a refuza cererile dvs. în cazul în care, la discreția societății, ele pot fi neîntemeiate, excesive sau inacceptabile în conformitate cu legea aplicabilă.

În plus, și în cazurile justificate prin legea aplicabilă, solicitanții pot avea dreptul de a depune o plângere la o autoritate competentă pentru protecția datelor.

Nu recrutăm și nu angajăm exclusiv pe luarea de decizii automate.

Cookie-uri și alte tehnologii de urmărire

https://www.hranipex.ro/ro/despre-companie/cookies-policy/