BYSPAN

Corespondenţe pal


100 SWN

 • HD 291424 - ABS woodline striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

101 SWN

110 SWN

110 SWO

113 PE

123 SWA

123 SWO

124 SWO

126 SWO

 • HD 211513 - ABS fag poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

142 SWO

 • HD 284704 - ABS nuc Aida poros - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz., 42x0,45mm cu adz.

150 SWO

170 SWO

174 SWO

175 SWN

175 SWO

 • HD 282177 - ABS wenge poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm adz.

175 WML

 • HD 281555 - ABS wenge poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz., 42x0,45mm cu adz.

176 SWO

177 SWO

202 SWO

204 SWN

204 SWO

205 SWO

210 SWO

210 WML

250 SWA

 • HD 23685 - ABS arin striat - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

250 SWO

 • HD 23685 - ABS arin striat - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

254 SWO

255 SWO

257 SWA

261 SWN

302 SWO

 • HD 24080 - ABS stejar alb - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

307 SWO

308 SWO

311 SWO

315 SWO

320 SWN

320 SWO

322 SWN

325 SWN

325 TM

331 SWN

348 SWN

349 WML

350 SWN

350 WML

351 SWN

354 SWO

354 WML

355 SWN

356 SWN

 • HD 291424 - ABS woodline striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

358 SWN

359 SWO

 • HD 282137 - ABS wenge striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz, 42x0,45mm cu adz

359 WML

 • HD 282137 - ABS wenge striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz, 42x0,45mm cu adz

365 SWN

366 SWN

367 SWN

367 SWO

367 WML

369 SWN

370 SWN

373 SWN

374 SWN

375 WML

376 WML

377 WML

380 SWN

382 WML

383 SWN

384 SWN

385 SWN

385 WML

386 SWN

386 SWO

388 SWN

389 WML

390 SWN

402 SWO

408 SWA

 • HD 280722 - ABS nuc striat - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm 75m rola, 23x2mm 75m rola, 42x2mm 75m rola, 260x2mm 75m rola, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm adz.

408 SWO

 • HD 280722 - ABS nuc striat - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm 75m rola, 23x2mm 75m rola, 42x2mm 75m rola, 260x2mm 75m rola, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm adz.

412 SWO

 • HD 28722 - ABS nuc striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz., 42x0,5mm cu adeziv

435 SWO

 • HD 220344 - ABS cires striat - 22x0,45mm G, 22x0,8mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x1mm, 28x2mm G, 32x1mm G, 32x2mm G, 42x0,45mm G, 42x0,8mm G, 42x1mm G, 42x2mm G, 260x2mm G, 275x0,45mm G, 275x0,8mm, 275x1mm G, 22x0,45mm adz. G, 42x0,45mm adz. G

454 SWN

454 SWO

455 SWO

461 SWO

462 SWO

463 SWN

464 SWN

464 SWO

 • HD 264023 - ABS frasin Portland - 22x0,45mm softmat, 22x1mm softmat, 22x2mm softmat, 33x1mm softmat, 33x2mm softmat, 42x1mm softmat, 42x2mm softmat, 115x0,45mm softmat, 340x1mm softmat, 340x2mm softmat, 22x0,45mm cu adz. softma

466 SWN

 • HD 243181 - ABS stejar tabac striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz

482 SWO

520 SWN

523 SWN

525 SWN

529 SWN

535 SWN

 • HD 251486 - ABS pin striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz.

535 WML

 • HD 251486 - ABS pin striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz.

537 WML

539 WML

540 WML

562 SWO

577 WML

578 SWN

600 SM

601 PE

601 SM

 • HU 10482 - ABS alb neted HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10482 - ABS alb neted 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.
 • HU 10482 - ABS alb neted XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

605 PE

 • HU 10980 - ABS alb por HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS alb poros 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm P, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz., 23x0,45mm adz., 42x0,45mm adz.

605 PO

605 SM

 • HU 10980 - ABS alb net100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS alb neted 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz., 23x0,45mm adz., 42x0,45mm adz.
 • HU 10980 - ABS alb neted XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

605 SWN

605 TM

 • HU 10482 - ABS alb neted XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm

607 PO

612 PE

 • HU 170540 - ABS gri poros 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

621 PE

625 PE

 • HU 12522 - ABS bej poros - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

626 PO

 • HU 12104 - ABS vanilie poros XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

627 PO

 • HU 12514 - ABS fildes poros XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

632 PE

635 PO

 • HU 12514 - ABS fildes poros XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

650 PE

 • HU 110114 - ABS galben poros XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm cu adz.

650 TM

 • HU 110114 - ABS galben poros XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x1mm, 116x2mm, 22x0,45mm cu adz.

651 TM

652 PE

652 PM

653 PE

 • HU 13321 - ABS rosu poros XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

655 TM

660 PE

 • HU 19015 - ABS negru por HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 19015 - ABS negru poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz., 42x0,45mm cu adz.

660 PO

660 SG

660 SM

660 SWA

 • HU 19015 - ABS negru striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

660 SWN

660 SWO

 • HU 19015 - ABS negru striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x3mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

660 TM

660 WML

662 PO

662 TM

663 TM

664 TM

665 PE

 • HU 17961 - ABS gri poros 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

665 PO

 • HU 172166 - ABS gri poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

665 TM

 • HU 17961 - ABS gri poros 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

666 TM

667 PO

 • HU 13321 - ABS rosu poros XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

667 TM

 • HU 13000 - ABS rosu poros - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

668 TM

669 TM

670 TM

 • HU 16630 - ABS verde poros 101 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

671 TM

672 TM

673 TM

801 PE

 • HD 290501 - ABS titan poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

802 PE

 • HD 29509 - ABS argintiu poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,5mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

806 TM

816 OS

816 TM

817 TM

818 SWN

819 TM