Cleaf Italy

Corespondenţe pal


1405 PO

B013 Matrix

BO11 Seta Bianco

FA33 PRIMOFIORE

FA41 Penelope

FA42 Penelope

FA44 Penelope

FA46 Penelope

FB11 Ares

FB43 Ares

FB48 Ares

FB49 Ares

FB67 Ares

FB70 Ares

FB81 Nadir

  • HD 29609 - ABS argintiu poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 225x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 22x0,45mm cu adz.

FC07 Duna

HM00 Piombo

HM01 Piombo

HM04 Piombo

HM07 Piombo

LD58 Poro Rovere

LG18 Matrix

LG68 Matrix

LG69 Matrix

LK05 Matrix

LK09

LK09 Matrix

LK10 Matrix

LK48 Matrix

LK54

LK55 Matrix

LK59

LK62 Matrix

LK65 Matrix

LK68 Matrix

LK74 Matrix

LK84 Matrix

LK90 Matrix

LK97

LK97 Matrix

LM09 Tranché

LM12 Tranché

LM14

LM16

LM35

LM63 Matrix

LM67 Tranché

LM69 Tranché

LM95

LM96

LM97

LN00 Tranché

LN01 Nadir

LN02 Nadir

LR22 Sablé

LR28 Sablé

LR45 Sablé

LR50 Sablé

LR55 Sablé

LR64 Sablé

LR70 Sablé

  • HD 24080 - ABS stejar alb - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

LR71 Sablé

LS17 Poro Noce

S013 Yosemite

S061 Engadina

S063 Engadina

S071 Sherwood

S072 Sherwood

  • HD 291400 - ABS Lemn Attic striat - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 95x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

S087 Millennium

S123 Pembroke

S126 Pembroke

S133 Esperia

  • HD 294062 - ABS Orlando striat - 23x1mm softmat, 23x2mm softmat, 33x1mm softmat, 33x2mm softmat, 43x1mm softmat, 43x2mm softmat, 115x1mm softmat, 340x2mm softmat

S136 Esperia

S141 Tivoli

S143 Sablé

S143 Tivoli

S158 Okobo

S162 Okobo

S164 Fronda

U129 Bruciato

U129 Matrix