Kaindl 2020

Corespondenţe pal


1101 AT

1101 BS

1101 PE

 • HU 10980 - ABS alb por HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS alb poros 101 - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm P, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz., 23x0,45mm adz., 42x0,45mm adz.

1101 SM

 • HU 10980 - ABS alb net100 HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS alb neted 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz., 23x0,45mm adz., 42x0,45mm adz.
 • HU 10980 - ABS alb neted XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - alb neted - 16mm MC, 17mm, 17mm MC, 18mm, 19mm MC, 22mm MC, 25mm, 25mm MC, 27mm, 30mm MC, 32mm, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm, 45mm MC, 640mm MC, 16mm adz., 16mm cu adz MC, 17mm cu adeziv, 17mm cu adz MC, 19mm adz., 19mm cu adz MC, 22mm cu adeziv, 22mm cu adz MC, 40mm cu adeziv, 40mm cu adz MC, 45mm cu adeziv, 45mm cu adz MC

1570 BS

 • HU 10113 - ABS alb poros XG - 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 30113 - alb poros - 22mm, 22mm, 45mm, 45mm, 640mm 450mm, 640mm MC, 22mm cu adeziv, 22mm cu adz.MC, 45mm cu adeziv, 45mm cu adz. MC

1570 GL1

1570 MG

1570 OM

1570 SU

1570 UM

1571 BS

17005 BS

17005 GL100

20216 BS

20244 NM

20245 NM

2098 NM

2109 BS

2112 PE

2125 PE

 • HU 15125 - ABS albastru poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

2134 PE

2162 OM

2162 PE

2164 GT

2164 PE

2166 DP

2166 OM

2166 PE

2171 OM

2171 PE

2190 AT

2190 GL1

2190 MG

2190 OM

2190 PE

2191 PE

 • HU 17035 - ABS gri porXG HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 17035 - ABS gri poros XG - 19x2mm, 22x0,45mm G, 22x0,7mm G, 22x0,8mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x1mm, 28x2mm G, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm G, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm G, 42x2mm G, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm adz., 23x0,45mm cu adz., 42x0,45mm cu adz.

22192 NM

22192 OM

24230 BS

2507 BS

 • HU 122507 - ABS bej poros XG - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

2507 SU

2507 UM

2514 PE

25196 NM

2541 PE

 • HU 122541 - ABS bej poros 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 43x2mm, 45x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

25519 BS

25717 NM

25718 NM

25719 NM

25720 NM

25722 GT

25722 NM

25726 GT

25726 NM

25727 GT

25727 NM

25728 NM

25731 NM

25735 NM

25736 NM

25737 NM

26299 BS

26577 BS

26577 UM

27010 BS

27018 BS

27018 DP

27018 OM

27018 UM

27045 BS

 • HU 121343 - ABS bej poros XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

27045 SU

27045 UM

27046 BS

27049 BS

27049 DP

27049 UM

27060 BS

27060 DP

27068 NM

27113 PE

 • HU 137113 - ABS rosu fin poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,45mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm cu adz.

27121 PE

27166 BS

27166 SU

27166 UM

27179 BS

27181 PE

27190 BS

 • HU 167190 - ABS verde poros 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

27193 PE

28031 NM

3306 BS

3375 BS

 • HD 264375 - ABS artar poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 42x0,45mm cu adz.

3381 AN

 • HD 210381 - ABS fag striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm 75m rola, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm 75m rola, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

3391 BS

3396 AN

 • HD 250396 - ABS molid striat - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

34032 SV

 • HD 254032 - ABS hemlock alb striat - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 33x1mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz.

34038 AT

34055 SU

34056 SU

34136 RV

34137 RV

34138 RV

34139 RV

34140 RV

34141 RV

34217 RV

34321 DP

3440 BS

35252 AT

35990 AT

37307 AN

37489 BS

37706 NM

37710 BS

37713 AN

37713 PR

37717 AT

37718 AT

 • HD 248718 - ABS stejar gri striat - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm adz.

37728 AW

37744 AT

37745 AT

37746 AT

37755 BS

37769 SU

37777 AT

37965 SU

 • HD 257965 - ABS ulm striat - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

37967 SU

38932 AN

38932 PR

39345 BS

44374 DP

44375 DP

44405 DP

44406 DP

44407 DP

44408 DP

45274 DC

55800 GT

5853 GT

 • HD 295853 - ABS Titan - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x1mm

5881 GT

K4325 AW

K4326 AW

K4329 AW

K4335 NM

K4338 AT

K4342 AW

K4347 AT

 • HD 254564 - ABS pin alpin striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm adz.

K4348 AT

K4398 DP

K4399 DP

K4410 AW

K4411 AW

K4417 AN

K4419 IR

K4420 IR

K4421 IR

K4433 AW

K4434 AT

K4444 HO

K4445 HO

K4447 HO

K4448 HO

K4453 DP

K4454 DP

K4455 AN

K4886 AN

K4887 AN

K4889 AN

K4891 DC

K4892 DP

K4895 DP

K4945 SV

K4946 SV

K4947 AN

K4948 AN

K4949 AT

K5276 SU

K5277 SU

K5278 SU

K5280 AN

K5281 AN

K5282 AN

K5283 AN

K5284 AN

K5410 RO

K5411 RO

K5412 RO

K5413 RO

K5414 RO

K5415 RO

K5573 IR

 • HD 245573 - ABS stejar coast striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

K5574 IR

K5575 IR

K5578 DP

K5579 DP

K5580 DP

K5770 AN

K5801 GT

K5802 GT

K5896 AN

K5897 AN