KRONOSPAN Poland

Corespondenţe pal


0088

0101

0110

 • HU 10482 - ABS alb neted 100 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.
 • HU 10482 - ABS alb poros - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.
 • HU 10482 - ABS alb fin poros 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.
 • HU 10482 - ABS alb neted 100 - 19x1mm luciu 90°, 19x2mm luciu 90°, 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 25x2mm luciu 90°, 32x1mm luciu 90°, 32x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 55x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm luciu 90°

0132 SQ

0162

0162 SQ

0164

0171

0190

0190 SQ

 • HU 19015 - ABS negru neted 100 - 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm lesk 90°

0191

 • HU 17035 - ABS gri poros XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm adz., 23x0,45mm cu adz., 42x0,45mm cu adz.
 • PU 17035 - buline gri PE01 - fi 14x0,45mm

0197

0344

0375

0381

0401

 • HD 261738 - ABS artar poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

0514

0522

0588

0588 SQ

0685

0775

0851

0859

1354

1625

1700

1792

1792 PR

1903 PR

190 SP3D

1912

1925

1937

1937 PR

1972 PR

2285

2285 SQ

3025

3167

402

4139

4702

5049

5105

5109

5112

5116

5117 PS

5122

5178

5180

5181

5183

5190

5191

5192

5193

5194

5194 PS

5345

5346

5348

5349

 • HD 243306 - ABS stejar poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

5502

5503

5516

5517

5527

588

6585

 • HD 243306 - ABS stejar poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x2mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

6587

6596

6793

7031

7045

7045 SQ

7063 SU

7113

7167 SQ

7174

7186

7191

7240

7389

7432

7504

7935

7935 SQ

7937

7947

8069

8100

8101

8195

8197

8203

8305

8308

8349

8367

8368

8388

8405

8425

8431

8443 BS

8445

8505

8506

8509

8601

8601 SQ

8617

8618 BS

8620

8621 PR

8622

8625

8653 BS

8657

8677 SQ

8681

8681 SQ

8685

8686

8880

8907

8912

8912 SQ

8914

8915

8918

8935

8948

8956

8971

8994

8994 SQ

8995

9102

9103

9182

9240

 • HD 211518 - ABS fag natur poros - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

9285

9365

 • HD 261738 - ABS artar poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

9419

9420 PR

9455

9459

9462

9470

9490

9490 PR

9553

9556 SQ

9569

9727

9728

9755

 • HD 22435 - ABS cireş striat - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mmu adz.

9763

9775

K001

K002

K005

K012 SU

K013 SU

K017 PW

K018 PW

MG0132

MG0164

MG0171

MG0190

 • HU 19015 - ABS negru neted 100 - 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm lesk 90°

MG0191

MG0514

MG5310

MG5311

MG5515

MG5517

MG5519

MG7113

MG7123

MG7167

MG7935

MG8533

MG8601

MG8754

MG8971

Q028

 • HU 19015 - ABS negru neted 100 - 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm lesk 90°

Q101

Q105