Vario Kapak Turkey

Corespondenţe pal


HG019

HG037

HG068

HG279

HG312

HG315

HG321

HG422

HG691

  • HU 10482 - ABS alb neted HotAir - 23x1mm luciu 90° AdvE
  • HU 10482 - ABS alb neted 100 - 19x1mm luciu 90°, 22x1mm luciu 90°, 23x1mm luciu 90°, 23x2mm luciu 90°, 32x1mm luciu 90°, 32x2mm luciu 90°, 42x1mm luciu 90°, 42x2mm luciu 90°, 55x2mm luciu 90°, 405x1mm luciu 90°, 405x2mm luciu 90°

U.ACR-144

UPHG037

UPHG068

UPHG551

V100

V101

V102

V103

V104

V106

V107

V108

V109

V113

V114

V115

V116

  • HU 167190 - ABS verde poros 107 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz.

V117

V118

V120

  • HU 13000 - ABS roşu poros - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm cu adz., 22x0,7mm cu adz.

V121

V124

V127

V128

V129

  • HD 263440 - ABS artar poros - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm cu adz.

V130

V131

V132

V134

V137

V138

V139

V140

V144

  • HD 283058 - ABS wenge Mali striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

V149

V150

V151

V154

V155

V156

V157

V160

V161

V164

V165

V166

V167

V172

V173

V175

V178

V179

V181

V182

V187

V188

V190

V191

V192

V194

V196

V197

V201

V202

V205

V211

V214

V218

V221

V222

V223

V225

V228

V229

V230

V232

V237

  • HD 261738 - ABS arţar poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm cu adz.

V238

  • HD 282177 - ABS wenge poros - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm adz.

V239

V242

V244

V245

V247

V248

V251

V252

V266

V267

V269

V270

V272

  • HD 241150 - ABS stejar gri striat - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm, 260x2mm, 22x0,45mm adz.

V280

V281

V282

V283

V284

V286

V292

V294

V295

V299