NOU! Comenzile cu o valoare de peste 900 lei fără TVA beneficiază de transport GRATUIT.

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul față de site-ul și e-shop-ul nostru. Fiecare client este stimat în Hranipex. Așadar, dorim să oferim numai cele mai bune și transparente servicii și condiții de colaborare.

Pentru a maximiza calitatea serviciilor noastre, lucrăm cu unele dintre datele dumneavoastră personale. Apreciem cu adevărat că doriți să împărtășiți datele dumneavoastră personale cu noi și ne angajăm să le protejăm cât mai mult posibil. În același timp, ne străduim să fim cât mai transparenți în relația cu dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește datele personale pe care le procesăm despre dumneavoastră.

Având în vedere noua legislație a UE, acest document a fost elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale puteți găsi mai multe informații accesând https://www.hranipex.ro/ro/despre-companie/privacy-policy-detail/. De asemenea, nu ezitați să ne contactați la adresa ro-gdpr@hranipex.com, sau la adresa noastră poștală Șoseaua Olteniței nr. 226H, Popești Leordeni, jud. Ilfov.

1. Cine este operatorul de date?

Operatorul de date este HRANIPEX SRL având sediul societății în Șoseaua Olteniței 226H, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, număr de identificare RO21201406 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J23/514/2007. Operatorul poate fi contactat la adresa ro-gdpr@hranipex.com

2. De ce aveți nevoie de date personale?

Operatorul procesează date cu caracter personal din următoarele motive:

a) Pentru a asigura încheierea și executarea ulterioară a unui contract între dumneavoastră și controlor.

b) Pentru a-și proteja interesele legitime, ceea ce înseamnă că este posibilă cea mai rapidă și eficientă manipulare a comenzilor dumneavoastră. Aceasta include, de asemenea, pregătirea ofertelor financiare, procesarea fiecărei comenzi, gestionarea reclamațiilor, analiza și planificarea afacerii.

c) Din motive de marketing, pentru a permite operatorului să adapteze oferta la nevoile dumneavoastră și să vă informeze despre produse noi. În acest scop, operatorul trebuie să obțină consimțământul dumneavoastră clar.

Atunci când prelucrează datele personale de mai sus, operatorul folosește profilare pentru a-și îmbunătăți serviciile și pentru a crea un conținut personalizat de comunicare de afaceri, făcând acest lucru în baza intereselor sale legitime.

Adresele de e-mail pot fi prelucrate în scopul înregistrării lor într-o bază de date pentru distribuția comunicațiilor de afaceri. Aceste comunicări se pot referi numai la bunuri sau servicii similare și puteți renunța cu ușurință la primirea acestora - prin trimiterea unei scrisori, a unui e-mail sau printr-un clic pe linkul "Dezabonați" din comunicarea de afaceri. Operatorul va procesa adrese de e-mail în acest scop pentru întreaga perioadă în care achiziționați produsele furnizate de către acesta și apoi pentru o perioadă de 3 ani de la ultima utilizare a acestora.

3. Care sunt interesele dumneavoastră legitime?

Operatorul procesează, de asemenea, date cu caracter personal pentru a-și proteja interesele legitime. Interesele legitime ale operatorului includ, dar nu se limitează la, respectarea corespunzătoare a tuturor obligațiilor contractuale ale operatorului, respectarea corespunzătoare a tuturor obligațiilor legale ale operatorului, marketingul direct, protecția afacerii și bunurilor operatorului, precum și protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Pentru a vă asigura cea mai bună protecție a vieții private, aveți dreptul să ridicați obiecții pentru a vă asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate numai din motive legale necesare sau sunt blocate. Mai multe informații privind drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale se găsesc la articolul 10 din prezentul document.

4. Cum au fost obținute datele cu caracter personal?

Operatorul a obținut datele personale direct de la dumneavoastră, în principal din formulare completate, comunicare reciprocă sau contracte. În plus, datele cu caracter personal pot proveni din surse disponibile publicului. În plus, operatorul ar putea obține date cu caracter personal de la terțe părți care sunt autorizate să acceseze și să proceseze datele dumneavoastră personale și cu care cooperați, precum și din informațiile disponibile pe site-urile sociale și pe internet, dacă sunt postate de dumneavoastră.

5. Care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate?

Pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor legale, pentru a asigura personalizarea ofertelor conținând bunurile și serviciile puse la dispoziție de către operator și pentru alte scopuri menționate mai sus, operatorul procesează următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Informații de identificare de bază – nume, prenume ale persoanelor de contact;

b) Datele de contact - numere de telefon și adrese de e-mail;

c) Informații privind utilizarea produselor și serviciilor operatorului - datele referitoare la produsele operatorului pe care le-ați utilizat în trecut și pe care le utilizați acum, inclusiv setările produselor etc.

d) Informații colectate din comunicarea reciprocă - informații conținute în e-mailuri, înregistrări de apeluri telefonice sau alte formulare de contact;

e) Facturarea și detaliile tranzacțiilor - în special, informațiile conținute în facturi privind termenele convenite de facturare și plata;

f) Informații despre geolocație - informații din browserul web sau din aplicațiile mobile pe care le utilizați.

6. Veți transfera date personale altor persoane?

În limitele legale, suntem obligați să dezvăluim date cu caracter personal autorităților de stat, cum ar fi administrația fiscală, instanțele judecătorești, autoritățile de justiție penală sau autoritățile de supraveghere a pieței de capital.

Prin urmare, în funcție de natura serviciilor pe care le utilizați sau le-ați utilizat, terțe părți care pot avea acces la datele dumneavoastră personale includ:

• Persoane care se ocupă de operațiunile noastre tehnice și de operatorii de tehnologii pe care le folosim pentru serviciile noastre;

• Persoanele care oferă și testează în mod regulat securitatea și integritatea serviciilor și a site-urilor Web;

• Persoanele care analizează traficul pe site-urile noastre;

• Persoanele care efectuează livrările comenzilor dumneavoastră;

• Procesatorii de plăți;

• Parteneri de afaceri sau sponsori implicați în organizarea evenimentelor, conferințelor, atelierelor etc.

• Operatori de sisteme de publicitate comportamentală;

• Operatorii de soluții tehnice care ne permit să afișăm numai conținutul și anunțurile relevante pentru dumneavoastră

În anumite condiții bine definite, suntem obligați să dezvăluim unele dintre datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă, de ex. Poliției Române sau altor autorități de justiție penală, inclusiv departamentele specializate (unitatea de detectare a criminalității organizate, administrația vamală etc.) și altor autorități publice.

Vom continua să transferăm datele cu caracter personal unor terțe părți numai dacă sunteți pe deplin informați de aceasta și acordați consimțământul dumneavoastră expres pentru acest transfer.

7. Pentru cât timp veți păstra datele mele personale?

Datele cu caracter personal vor fi procesate și stocate cel puțin pe durata contractului. Unele date cu caracter personal necesare, de exemplu, pentru a respecta obligațiile fiscale și de facturare vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp, de obicei 10 ani începând cu anul care a urmat debutului obligațiilor fiscale.

Datele personale care sunt relevante pentru interesele legitime ale operatorului vor fi păstrate timp de cel mult 3 ani de la încheierea relației contractuale cu acesta.

Datele personale procesate în scopuri de marketing vor fi arhivate timp de cel mult 3 ani de la obținerea lor.

Datele personale nu vor fi păstrate niciodată mai mult decât pentru perioada maximă prevăzută de lege. La expirarea perioadei de arhivare, datele cu caracter personal vor fi distruse în mod sigur și ireversibil pentru a preveni utilizarea lor necorespunzătoare.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră în ceea ce privește procesarea datelor și cum puteți exercita astfel de drepturi?

Operatorul depune toate eforturile pentru a vă asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate într-o manieră adecvată și în principal sigură. Vă sunt garantate drepturile descrise în acest articol pe care le puteți exercita în relația cu operatorul.

Cum îmi pot exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile individuale prin trimiterea unui e-mail la adresa ro-gdpr@hranipex.com.

Dreptul la informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale

Aveți dreptul să solicitați informații de la operator pentru a afla dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu. 

Informațiile furnizate dumneavoastră în situația exercitării acestui drept sunt conținute în acest document, dar acest lucru nu vă împiedică să le solicitați din nou.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate, aveți acces la informații despre scopurile unei astfel de procesări, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, durata de păstrare a datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificare

În cazul în care locul dumneavoastră de reședință, numărul de telefon sau alte informații care pot fi considerate date cu caracter personal s-au modificat, aveți dreptul să solicitați operatorului să rectifice datele personale procesate. În plus, aveți dreptul la completarea datelor personale incomplete.

Modificările ar trebui trimise prin e-mail la reprezentantul dumneavoastră de vânzări sau asistent, sau alternativ la ro-gdpr@hranipex.com.

Datele personale ale unei companii (cum ar fi sediul social) pot fi modificate numai de către o persoană autorizată să acționeze în numele societății.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

În anumite situații specifice, aveți dreptul să solicitați ca operatorul să vă șteargă datele personale. Cererea dumneavoastră va fi supusă unei evaluări individuale și veți fi informat în detaliu cu privire la soluționarea acesteia.

Ștergerea datelor cu caracter personal ale unei companii (cum ar fi sediul social) poate fi solicitată numai de o persoană autorizată să acționeze în numele societății.

Dreptul la limitarea prelucrării

Operatorul procesează datele dumneavoastră personale numai în măsura în care este necesar. Dacă, totuși, sunteți de părere că operatorul a depășit scopurile de mai sus, pentru care procesează datele personale, puteți trimite o cerere de prelucrare a datelor dumneavoastră personale numai din motive juridice absolut necesare sau blocate. Cererea dumneavoastră va fi supusă unei evaluări individuale și veți fi informat în detaliu cu privire la soluționarea acesteia.

Dreptul la transferarea datelor

Dacă doriți ca operatorul să furnizeze datele dumneavoastră personale unui alt operator sau unei alte companii, operatorul va transfera datele dumneavoastră personale într-o formă adecvată unei entități desemnate de dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil din cauza unor obstacole majore sau legale.

Dreptul de a obiecta luarea de decizii individuale automate

Dacă aflați sau credeți că operatorul prelucrează date cu caracter personal încălcând protecția confidențialității și vieții dumneavoastră personale sau legea puteți contacta operatorul și îi puteți solicita să explice sau să elimine o situație defectuoasă.

Dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Puteți contacta în orice moment autoritatea care supraveghează problemele legate de procesarea datelor personale cu sugestiile sau reclamațiile dumneavoastră.: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 28-30, Sector 1, București, http://www.dataprotection.ro.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul să retrageți în orice moment consimțământul acordat anterior cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând retragerea dumneavoastră la adresa sediului social al operatorului sau la adresa de e-mail ro-gdpr@hranipex.com sau utilizând link-ul corespunzător în comunicarea electronică.

9. Sunt datele cu caracter personal analizate automat?

Datele personale sunt analizate automat și pot fi utilizate pentru a vă analiza activitățile pe site-ul web al operatorului sau pentru profilarea sau luarea automată a deciziilor cu privire la activitățile de marketing ale operatorului.

Datorită acestor activități ale operatorului, comportamentul dumneavoastră pe site va fi analizat, acest lucru reprezentând o anumită interferență cu dreptul dumneavoastră la confidențialitate. În același timp, însă, această analiză contribuie la transmiterea de informații numai în ceea ce privește produsele și serviciile operatorului de care ați putea fi interesați, în baza rezultatelor analizei.