Star-filled Created with Sketch.

Cadre extractibile cu echipament interior

Filtrare
Triere

Riex VX75 Suport pentru pantaloni L 800 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX85 Suport de pantofi H=160 mm L 600 mm,420 mm, gri antracit

Riex VX85 Suport de pantofi H=160 mm L 700 mm,420 mm, gri antracit

Riex VX65 Cutie de bijuterii L 700 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX95 Coș de depozitare din plasă H-140 mm L 900 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX95 Coș de depozitare din plasă H-140 mm L 700 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX95 Coș de depozitare din plasă H-140 mm L 600 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX75 Suport pentru pantaloni L 700 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX75 Suport pentru pantaloni L 900 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX65 Cutie de bijuterii L 600 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX75 Suport pentru pantaloni L 600 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX85 Suport de pantofi H=160 mm L 800 mm,420 mm, gri antracit

Riex VX65 Cutie de bijuterii L 900 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX95 Coș de depozitare din plasă H-140 mm L 800 mm, 420 mm, gri antracit

Riex VX85 Suport de pantofi H=160 mm L 900 mm,420 mm, gri antracit

Riex VX65 Cutie de bijuterii L 800 mm, 420 mm, gri antracit