Star-filled Created with Sketch.

Came conectoare

Triere

Riex JC25 Diblu camă cu excentric L34/19/34, dublu cu inel, 8 mm

Riex JC25 Diblu camă cu excentric, 2XL44, unghiular, 8 mm

Riex JC28 Șurub cutoi cap dublu L50, M6, cap hexagon

Riex JC28 Șurub butoi L60, M6, cap hexagon

Riex JC25 Diblu camă cu excentric L24, euroșurub, 5mm, cu plastic la jumătate

Riex JC25 Diblu camă cu excentric L34, M6, cu plastic la jumătate

Riex JC25 Diblu camă cu excentric L34, euroșurub, 5mm, cu plastic la jumătate

Riex JC25 Diblu camă cu excentric L24, euroșurub, 5 mm

Riex JC25 Diblu camă cu excentric, L34, expandabil, 8 mm

Riex JC25 Diblu camă cu excentric L34, euroșurub, 5 mm

Riex JC15 camă cu excentric, D15XL13,5 grosime 18 mm, zincată

Riex JC15 camă cu excentric, D15XL13,5 grosime18 mm, zincată

Riex JC28 Piuliță cilindrică D14, L14, M6

Riex JC15 camă cu excentric, D15XL13,5 grosime 15/16 mm, zincată