Star-filled Created with Sketch.

Dibluri, cepi, biscuiți de lemn

Triere

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 12x50 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 8x50 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 8x35 mm, ( pachet 8650 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 8x40 mm, ( pachet 7600 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 6x30 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW51 Diblu de lemn, 8x35 mm, cu nervuri, necalibrat, fag (pachet de 1 kg, aprox. 845 buc.)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 8x30 mm, ( pachet 10000 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 10x50 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 10x40 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, montaj aracet, calibrat, cu nervuri, 10x40 mm, ( pachet 4500 buc)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 8x60 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW51 Diblu de lemn, 8x30 mm, cu nervuri, necalibrat, fag (pachet de 1 kg, aprox. 930 buc.)

Riex JW51 Diblu de lemn, 8x40 mm, cu nervuri, necalibrat, fag (pachet de 1 kg, aprox. 770 buc.)

Riex JW55 Cepi lemn mesteacăn, calibrat, cu nervuri, 6x35 mm, ( pachet 1000 buc)

Riex JW52 Tijă lemn, 12x1000 mm, cu nervuri, din meseacăn

Riex JW52 Tijă lemn, 8x1000 mm, cu nervuri, din meseacăn

Riex JW52 Tijă lemn, 10x1000 mm, cu nervuri, din meseacăn

Riex JW52 Tijă din lemn, 6x1000 mm, cu nervuri, necalibrat, fag

Riex JW42 Biscuit din lemn "10" 53x19xT4 mm, fag (pachet 1000 buc.)

Riex JW42 Biscuit din lemn "0" 47x15xT4 mm, fag (pachet 1000 buc.)

Riex JW42 Biscuit din lemn "20" 56x23xT4 mm, fag (pachet de 1000 buc.)

Riex JW12 Rondele ramură D20/H9, molid (pachet 100 buc.)

Riex JW12 Rondele ramură D35/H9, molid (pachet 100 buc.)

Riex JW13 Plasturi de rășină pentru reparații 8x13x69 mm, pin (pachet 100 buc.)

Riex JW13 Plasturi din rășină pentru reparații 8x13x69 mm, molid (pachet 100 buc.)

Riex JW12 Rondele ramură D15/H9, pin (pachet 100 buc.)

Riex JW12 Rondele ramură D30/H9, molid (pachet 100 buc.)

Riex JW12 Rondele ramură D25/H9, molid (pachet 100 buc.)