Star-filled Created with Sketch.

Glisiere cu bile

Filtrare
Triere

Riex NB17 Glisiere cu bile, extracție parțială, 10kg, H17,1.0*1.0 mm, 310 mm

Riex NB17 Glisiere cu bile, extracție parțială, 10kg, H17,1.0*1.0 mm, 246 mm

Riex NB17 Glisiere cu bile, extracție parțială, 10kg, H17,1.0*1.0 mm, 278 mm

Riex NB17 Glisiere cu bile, extracție parțială, 10kg, H17,1.0*1.0 mm, 342 mm

Riex NB55 Glisiere cu bile, extracție totală, 45kg/42 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5, 600 mm

Riex NB35 Glisiere cu bile, extracție totală, 25kg/25 kg, H35, 0.8*0.8*0.8 mm, 450 mm

Riex NB75 Glisiere cu bile, extracție totală, 120 kg/100 kg, H57, 2.2*2.0*2.0 mm, 1000 mm

Riex NB48 Glisiere cu bile , extracție totală, cu amortizare, 30kg/26 kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 400 m

Riex NB35 Glisiere cu bile, extracție totală, 25kg/21 kg, H35, 0.8*0.8*0.8 mm, 400 mm

Riex NB55 Glisiere cu bile, extracție totală, 45kg/41 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5, 700 mm

Riex NB45 Glisiere cu bile, extracție totală, 30kg/22 kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 350 mm

Riex NB51 Glisiere cu bile, extracție totală, PushForOpen, 35kg/33 Kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 550 mm

Riex NB58 Glisiere cu bile, extracție totală, amortizare, 35kg/20 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5 mm, 300 mm

Riex NB55 Glisiere cu bile, extracție totală, 45kg/33 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5,350 mm

Riex NB51 Glisiere cu bile, extracție totală, PushForOpen, 35kg/26 Kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 350 mm

Riex NB58 Glisiere cu bile, extracție totală, amortizare, 40kg/40 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5 mm, 450 mm

Riex NB55 Glisiere cu bile, extracție totală, 45kg/38 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5,400 mm

Riex NB51 Glisiere cu bile, extracție totală, PushForOpen, 35kg/35 Kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 500 mm

Riex NB45 Glisiere cu bile, extracție totală, 30kg/30 kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 500 mm

Riex NB51 Glisiere cu bile, extracție totală, PushForOpen, 35kg/35 Kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 450 mm

Riex NB55 Glisiere cu bile, extracție totală, 45kg/42 Kg, H45,1.2*1.2*1.5, 550 mm

Riex NB45 Glisiere cu bile, extracție totală, 30kg/28 kg, H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 550 mm

Riex NB75 Glisiere cu bile, extracție totală, 120 kg/90 kg, H57, 2.2*2.0*2.0 mm, 1200 mm

Riex NB58 Glisiere cu bile, extracție totală, amortizare, 40kg/38 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5 mm, 600 mm

Riex NB58 Glisiere cu bile, extracție totală, amortizare, 40kg/38 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5 mm, 550 mm

Riex NB75 Glisiere cu bile, extracție totală, 120 kg/110 kg, H57, 2.2*2.0*2.0 mm, 900 mm

Riex NB55 Glisiere cu bile, extracție totală, 45kg/45 Kg, H45, 1.2*1.2*1.5, 450 mm

Riex NB45 Glisiere cu bile, extracție totală, 30kg/26 kg,H45, 1.0*1.0*1.2 mm, 400 mm

Riex NB35 Glisiere cu bile, extracție totală, 25kg/25 kg H35, 0.8*0.8*0.8 mm, 500 mm

Riex NB35 Glisiere cu bile, extracție totală, 25kg/13 kg, H35, 0.8*0.8*0.8 mm, 250 mm