Star-filled Created with Sketch.

Pistoane cu gaz

Filtrare
Triere

Riex NV22 Piston cu gaz, 30N, gri

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 120N, gri

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 60N, alb

Riex NV22 Piston cu gaz, 60N, gri

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 80N, gri

Riex NV22 Piston cu gaz, 100N, alb

Riex NV22 Piston cu gaz, 80N, alb

Riex NV22 Piston cu gaz, 80N, gri

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 120N, alb

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 60N, gri

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L335, 60N, oprire prin frecare

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L224, 45N, oprire prin frecare

Italiana Ferramenta K12 Piston ridicare, L224, 100 N, automat

Italiana Ferramenta K12 Piston ridicare, L224, 80 N, automat

Riex NV22/NV33 Capac mascare piston, gri

Riex NV22 Piston cu gaz, 100N, gri

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L164, 45N, oprire prin frecare

Riex NV22 Piston cu gaz, 120N, alb

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 80N, alb

Riex NV22 Piston cu gaz, 120N, gri

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L224, 90N, oprire prin frecare

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L164, 60N, oprire prin frecare

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L335, 90N, oprire prin frecare

Riex NV33 Piston cu gaz, multiple poziții de deschidere, 100N, alb

Italiana Ferramenta Kraby Piston ridicare , L224, 60N, oprire prin frecare

Riex NV22/NV33 Capac mascare piston, alb

Riex NV22 Piston cu gaz, 30N, alb

Italiana Ferramenta K12 Piston ridicare, L224, 50 N, automat

Riex NV10 Piston scurt pe gaz, 180 mm, 80N, gri

Riex NV22 Piston cu gaz, 60N, alb